Skorzystaj z naszej OFERTY TYGODNIA! Piękna biżuteria w niezwykle okazyjnej cenie.
Z uwagi na fakt, że Klientami sklepu są konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, a umowa zawierana ze sklepem jest umową zawieraną na odległość Klientom  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Odstąpienie jest skuteczne, jeżeli w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy Klient złoży stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@srebrnystyl.pl  bądź też listownie na adres:
 
HERBA-VET Sp. z o.o.
Januszkowice, ul. Rzemieślnicza 5b
55-095 Mirków
 
Wzór oświadczenia/odstąpienia od umowy można znaleźć tutaj
Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie aktualnego numeru konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu dni.) Sprzedający wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
Zwracany towar Klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  • dostarczania prasy;
  • usług w zakresie gier hazardowych
  • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1.
Towary o szczególnych właściwościach wykonane lub modyfikowane na indywidualne zamówienie Klienta, spoza standardowej oferty sklepu nie podlegają zwrotowi, w myśl art. 10 pkt. 3 ust. 4 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
Za towary wykonane na indywidualne zamówienie uważa się m. in. pierścionki wykonane w innych rozmiarach, niż prezentowane w standardowej ofercie znajdującej się na stronie sklepu a także biżuterię personalizowaną, np. imieniem lub indywidualnie wybranym grawerem.
Za towary wykonane na indywidualne zamówienie uważa się również wzory wyprzedane, niedostępne aktualnie w ofercie sklepu, które dorabiane są na życzenie Klienta.
Za towary modyfikowane na indywidualne zamówienie uważa się m. in. obroże, łańcuszki i bransoletki, których długość została dopasowana do potrzeb Klienta.
Zapis do newslettera